استانداردها وگواهی نامه - زرین بسپار ایرانیان - Zarin Baspar iranian

استانداردها وگواهی نامه

شرکت زرین بسپار ایرانیان با تلاش پرسنل سخت کوش خود در راستای جلب رضایتمندی مشتریان موفق به دریافت گواهینامه های ذیل شده است :

– گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( 2015 :9001 ISO)

– گواهینامه استاندارد ایمنی وبهداشت حرفه ای (2007: OHSAS 18001 )

– گواهینامه استاندارد محیط زیست ( 2015 :  ISO  14001)

    صفحه اصلیمحصولاتارتباط با ما